NIỆM LÀNH SANH TƯỚNG ĐẸP - Thầy Pháp Hòa (Rất Hay) Austin, TX Tue April 2013 Tập 1 of 2

Tuan CD

  • Release Date: 19 Mei 2013
  • Viewer: 1.327.437
  • Like Video: 3,018
  • Dislike Video: 567
  • Video Length: 2.05.03

Music Video

Description

NIỆM LÀNH SANH TƯỚNG ĐẸP - Thầy Thích Pháp Hòa (Rất Hay) tại Austin, TX (Tuesday April 09, 2013) Tập 1 of 2
Giảng tại Chùa Linh Sơn (http://www.linhsonaustin.org/)

1) Tôi Muốn Hạnh Phúc - Thầy Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Friday Oct. 12, 2012) Tập 1 of 2
Giảng tại The Villagio (http://www.villagiohouston.com)

http://www.youtube.com/edit...

2) Người Khéo Nói - Thầy Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Thursday Sep. 8, 2011)
Giảng tại Nhà Hàng Kim Sơn

http://www.youtube.com/watc...

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Youtube Videos from :
[Bản Giác Nơi Mình (Quá Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa Apr 26, 2014.]

keyboard_arrow_up