Mày Đang Giấu Cái Gì Đó - Đen ft Andree [LIVE]

Hải Phòng Sound

  • Release Date: 2 Jun 2016
  • Viewer: 30.770
  • Like Video: 140
  • Dislike Video: 10
  • Video Length: 2.53

Music Video

Description

Mày Đang Giấu Cái Gì Đó Homie- Andree [LIVE]
Demo Mày đang giấu cái gì đó homie - Đen ft Andree

keyboard_arrow_up