Xóm đêm Karaoke

kiti Leoni

  • Release Date: 2 Mar 2015
  • Viewer: 374.204
  • Like Video: 465
  • Dislike Video: 48
  • Video Length: 4.01

Music Video

Description

-------------------------------------------------
Tôi nhìn căp. mắt trong xanh ấy
Để thấy hồn tôi trong mắt xanh.
Thuyền mộng lênh đênh vaò xứ lạ,
Cheò đưa nét nhạc lượn mong manh.

Ôi! nêú đơì ta ngừng bước laị,
Một giờ, một buổi, một muà thu!
Lòng tôi hoá bướm tình si mất
Cánh mỏng u hoaì lả giấc mơ.
--------------------------------------Thơ Đinh Hùng

Youtube Videos from :
[Chuyến Tàu Hoàng Hôn Karaoke ( Beat NỮ -1)]

keyboard_arrow_up